Waterline-Design

Waterline-Design is een proactive onderneming die zich kenmerkt door het grote enthousiasme en het streven naar zo hoog mogelijke kwaliteit. Voor onze opdrachtgever, is ons uitgangspunt een zo mooi mogelijk ontwerp en een zo duidelijk mogelijk bouwpakket, waarbij rekening gehouden wordt met de werfspecifieke bouwmethoden en detaillering.


Voor de klant/opdrachtgever van het jacht/schip is het belangrijk dat er zo veel mogelijk wordt voldaan aan de specifieke persoonlijke wensen. Hierbij vinden wij het belangrijk regelmatig contact te onderhouden met de klant/opdrachtgever en deze tussentijds van de vorderingen op de hoogte te brengen. Kortom een custom-build ontwerp/bouwpakket.